Amtsgericht
- SĄD OBWODOWY -
- SĄD REJONOWY -
opis


Budynek Sądu Rejonowego, do roku 1945, zlokalizowany był przy ulicy Karlstrasse. Obecnie ulica ta poświęcona jest Tadeuszowi Kościuszce. Stanowiąc siedzibę Sądu Rejonowego, budynek po dzień dzisiejszy realizuje swoje pierwotne funkcje. Od strony zachodniej i południowej dobudowane zostały pomieszczenia aresztu śledczego.

kliknij na wybranym

Strona utworzona dnia 04-09-2001 przy pomocy programu Pajączek Light