Domschule
- SZKOŁA KATEDRALNA -
- LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE -
- SZKOŁA PODSTAWOWA -
opis


Budynek wybudowany w latach ....... z przeznaczeniem na szkołę katedralną. Po roku 1945 pełnił funkcję liceum ogólnokształcącego im. ...... . Obecnie znajduje się w nim szkoła podstawowa nr. ....


kliknij na wybranym

Strona utworzona dnia 04-09-2001 przy pomocy programu Pajączek Light