Panorama Kamienia z 1618 roku - wg Lubinusa
Strona w przebudowie


kliknij na wybranym


Herb obecny

Czas, miejsce, przestrzeń - niezbędne czynniki do rozwoju każdej istoty, osoby, wspólnoty ludzkiej czy organizmu miejskiego, który społeczność lokalna nieustannie wznosi i w którym tworzy swoją tożsamość.

Zamieszczane poniżej artykuły ukazujące Civitas Camina w kontekście siedliskowym, chronologicznym oraz społeczno-politycznym, złożą się z czasem na kompletny obraz miasta i jego mieszkańców, dla których ten niewielki skrawek ziemi stał się Małą Ojczyzną, którą przez wieki tworzyli i o którą walczyli.

Herb pierwotny


Genesis - dzieje początków.

  • Etymologia nazw
  • Dzieje początków.
  • Miejsce, czas, przestrzeń.
Galeria miasta.

  • Fotografie archiwalne wykonane przed 1945 rokiem.
  • Zdjęcia powojenne.
  • Reprodukcje kart pocztowych i znaczków.
  • Fotografie i panoramy współczesne.
kliknij na wybranym

Strona utworzona dnia 04-09-2001 przy pomocy programu Pajączek Light